1

Pasternak L. The price of blood, 1918

Estimate: $1200-$1800

Tsena krovi. ( k chetyrekhletiyu imperialistskoy voyny ) [The price of blood. (on the fourth anniversary of the imperialist war)], a poster by L. Pasternak. Published by Vserossiyskiy Ispolnitel’nyy Komitet, 1918.

40,5 x 29 in

Lot: 1 Category:
Share:

Sign up for the newsletter

Please leave this field empty.